Kiowa Down 4

28.11.2010 22:00

Kiowa Down 4

 Kiowa Down je airsoftovou akcí, kde mezi sebou bojují tři strany - Drogový kartel, Armáda a Uprchlíci. Úkolem je shromáždit pro každou skupinu předem daný počet plánů zbraní a určitého množství drog a dopravit toto množství do páté hodiny ranní na letiště, či udržet tento stav do ukončení akce, s tím že pokud se Armádě či Drogovému kartelu podaří ukořistit vlajku Uprchlíků, jsou nuceni Uprchlíci se přidat k novému majiteli jejich vlajky.

 Na předešlých třech ročnících se ve finále bojovalo o vítězství mezi Drogovým kartelem a Armádou, ale na čtvrtém ročníku se podařilo zvítězit nejmenší straně - Uprchlíkům.

 Bojovat za Uprchlíky jely tři skupiny: MAU-11, Rawenwood a 5. Útvar Zvláštního Určení - celkem o síle cca 22 lidí a všemu tomu velel Mac.

 Mac se chtěl už od počátku udržet s ostatními uprchlíky jako nezávislá svobodná strana, protože při přečíslení každé z dalších stran přibližně 4:1 nebyla příliš velká šance, že by se menšímu počtu uprchlíku podařilo úspěšně útočit či dobýt nějakou ze základen ostatních skupin a ještě si udržet svou vlastní základnu.

 Prvním bodem jeho zajmu bylo v herním prostoru najít dobře bránitelný bod, s možností jeho ,,bezpečného úniku“ pro jednu uvolněnou skupinu či pouze dvoučlenný body tým, aby v případě potřeby pomohli odlehčovacími útoky zvenčí, což se mu po dlouhých dohadech organizátorem povedlo.

 Jako další bod si potom stanovil komunikaci s ostatními skupinami už před samotnou akcí a tak vyhledal a oslovil spolubojující skupiny, aby jim nastínil plán a nutné přípravy k jeho provedení, což se mu téměř povedlo.

 Protože jím vybraná budova potřebovala drobné stavební úpravy, aby plnila svou funkci, odjel se svým 5. Útvarem Zvláštního Určení už v pátek večer, aby stihnul zahájit a dokončit tyto práce což se asi na 80% povedlo.

K průběhu akce samotné:

 Po zahajovacím nástupu a odchodu na své stanoviště došlo ke krátké poradě při niž se znovu zopakovaly úkoly a po zvážení situace se skupina Rawenwood rozhodla jít mimo hlavní základnu, aby obsadila a bránila vedlejší budovu a tím odlehčila na útocích a zmátla nepřátelské síly. Dále byla obsazena střecha hlavně z důvodu krytí slepé strany a pozorování okolí…

Asi po 20 min byl hlášen první kontakt a došlo k prvnímu oťukání od Drogového kartelu, které s menšími přestávkami trvalo asi hodinu.

 Přibližně po této době volal Macovi velitel Drogového kartelu s žádostí o schůzku a projednaní dané situace1), což Mac přijal a v daný čas čekal na smluveném místě, kde došlo k dohodě o spolupráci výměnnou za neutočení, umožnění nezávislosti a to výměnnou za pomoc v boji proti uskupení Armády a případného předaní jedněch plánu a časti drog, které měli Uprchlíci v držení. Jako pojistku si Mac vymínil že tyto věci předá ve vhodný čas, nejpozději však kolem 4 hodiny ranní.

 Touto dohodou, která definitivně vstoupila v platnost 1,5 hodiny poté se Uprchlíkům uvolnilo dost lidi, přesto Mac ponechával hlídky a vysílal vždy jednu skupinu na bojové operace.

Dá se říct, že po uzavření příměří měli uprchlíci poměrně klid, protože Armáda měla plné ruce práce s drogovým kartelem a nebyla schopna vyvinout účinný tlak.

 Co se pak dělo u Kartelu nemohu přesně říci, avšak k večeru byl Mac telefonicky požádán o další schůzku s velitelem kartelu a na ní se dozvěděl, že došlo k zajetí velitele Armády a že Kartel se stahuje na Tree House a žádá o uschování vězně a časti drog u Uprchlíků. K předání vězně ovšem nedošlo, protože byl Mac informován o výskytu 3 armádních zástupců u základny s žádostí o vyjednávaní, proto schůzku přerušil a vrátil se na základnu, kde po vyslechnutí situace u Armády dohodl pomoc ovšem výměnnou za neutočení a ponechaní suverenity Uprchlíků. Po odchodu vyjednavačů od Armády, Mac o všem informoval velitele Kartelu a naplánovala se další schůzka k projednání situace.

 Na této schůzce byl Mac informován, že veliteli Armády byl ,,umožněn " útěk a že nikdo neví co se děje u Armády a proto se dospělo k rozhodnutí, že se Mac pokusí coby ,,spojenec" armady vyzvědět co se děje, což udělal a ke svému překvapení se dověděl že u Armády je nové velení, které však potvrdilo staré dohody, navíc se podařilo Macovi přesvědčit jejich velitele o dobrých úmyslech Uprchlíků a že jsou jen naoko spojenci Kartelu, proto čas od času zaútočí na armádu, avšak jen lehce.

 S touto informací se vrátil k veliteli Kartelu, který tuto informaci přijal, avšak nebyl si jist skutečnými úmysly Uprchlíků, ale jeho obavy byly rozptýleny poté, co mu byl předán jeden přeběhlík z kartelu a vráceny drogy, jež měl kartel uschován u Maca.

 Poté se dlouho nic nedělo na což reagovala část skupiny Rawenwood tím, že přešla k drogovému kartelu, ale víceméně napadala kohokoliv, avšak nemám zpráv, že by napadala samotné uprchlíky.

 Kolem 22 hodiny pak byl Mac vyzván, aby se pokud možno co největší část Uprchlíku zúčastnila nočního útoku na uskupení Armády, což přijal a ve smluvený čas čekal s 80% své bojové síly na smluveném místě, zbytek jeho lidí pak hlídal základnu.

 Protože Armáda byla poměrně dobře zakopaná a přímí útok byl moc nejistý,nabídl Mac odvážný plán který spočíval v tom, že jeho uskupení normálně napochoduje až k Armádní základně a pod záminkou spojenecké pomoci se pokusí dostat co nejblíže a poté přímo napadne velitelství, zatímco drogový kartel využije takto vyvolaného zmatku na útok zvenčí.

 Tento plán byl schválen, avšak při jeho uskutečnění bylo Macovo uskupení napadeno častí Kartelu, který neměl informace o aktuálním dění a v noční tmě považoval vesele pochodující jednotku za Armádu a až na samotného Maca všechny zabili. Přeživší Mac se pak sám vydal k Armádnímu velení, aby  nějak vyzvěděl co si o tom myslí a zda neprokoukly plány Uprchlíků.

 Tam se dozvěděl, že je opět nové velení, které řeší zoufalou situaci s nedostatkem lidí a bylo nadšeno možnou pomocí Uprchlíku v boji proti kartelu, navíc dospěli k názoru, že Kartel tímto fiaskem si to u Uprchlíku pohnojil a ti jsou opravdu na straně Armády.

 Když Mac viděl zoufalou situaci, která u Armády panuje, přišel s odvážným návrhem, že by si u jeho skupiny mohli uschovat plány a drogy, které měli v držení s tím, že by jim tyto věci na smluveném místě a čase vrátil, protože pak budou mít volné ruce k provádění útoků na Kartel a to se mu po dlouhém přesvědčování povedlo.

 Při předávání došlo k nenadálé situaci, když se ze tmy vynořil příslušník Armády a vítězně oznamoval, že se mu podařilo vniknout ke kartelu a odnést veškeré drogy které tam měli, což byla nebezpečná situace, ale Mac se jaksi vykecal a strčil plány a drogy pod tričko vesele odcházel ponechávaje Armádu těšit se z balíčků drog Kartelu.

 Po cestě zpět na svou základnu začal kalkulovat - bylo jasné, že kartel doplatil na neukázněnost, která u něj přetrvává a přišel o vše a bude mít plné ruce práce získat drogy zpět, navíc pokud dodrží slib daný veliteli Kartelu, jakou má jistotu, že nepřijde Kartel i o planý a drogy, které mu chce předat? Navíc u Drogového kartelu i u Armády se začali jednotlivý členové zašívat, aby se vyspali a zbytky obou skupin se budou napadat mezi sebou.

 Při těchto úvahách narazil na bojovou formaci Kartelu spojenou z Uprchlíky dohadujíc útok na Armádu.

Mac podal zprávu o současném dění veliteli Kartelu, ale zatajil, že má plány a drogy a předstíraje nevolnost odvolal své lidi a vracel se na základnu, hrajíc téměř o vše neboť velitel Kartelu začínal mít podezření, že něco není v pořádku, ale když viděl že nikdo z Uprchlíků nesahá po zbrani a chovají se bezstarostně, otočil své lidi na jejich základnu, aby tam sjednal pořádek.

 Mezitím se vrátili Uprchlíci na svou základnu, kde Mac viděl, že přes únavu a zjevnou nudu drží všichni své pozice, že nějakým způsobem funguje střídání a všichni jsou odhodláni vytrvat. Uprchlíci mají všechny 3 plány, 100 jednotek drog potřebné k vítězství; rozhodl se nevydat tyto věci Kartelu a otočit kolo štěstěny v prospěch Uprchlíků. Proto okolo jedné hodiny ranní vyslal dva vybrané lidi s veškerým zbožím k runwayi, aby tam skrytí čekali do páté hodiny ranní a poté v 5 hodin odpálili signální dýmovnici a oznámily vítězství a konec akce.O bezpečnou cestu k runwayi se postaral velitel MAU-11 Steven, který oba dobrovolníky bezpečně dopravil a vysadil v daném sektoru.

 Poté následovali 4 nekonečné hodiny čekaní, zda nepřijde nějaký útok, či zda nebyl výsadek objeven a zlikvidován.

V 5:05 byl Mac informován o úspěšném provedení mise a využijíc auta od MAU-11, jel tento úspěch oznámit organizátorovi akce, který po odvezení na místo u runwaye definitivně potvrdil vítězství Uprchlíků s malou poznámkou, že pěkně se všemi „vychcali“.

 Po krátké procházce po herním prostoru a rozjařeném juchání se Mac vrátil na základnu, kde oznámil úspěch a vítězství. Po krátkých, ale bouřlivých oslavách se všichni uložili k zaslouženému spánku, který nikdo nerušil…

 

 1) velitel kartelu připustil, že dobýt takto bráněnou budovu je značný problém, a proto chce najít jiné řešení.