Kodex člena 5.UZU

  1. Vždy jsem věrný své jednotce, poslouchám velitele nebo služebně staršího.
  2. Nikdy neopustím jednotku, či člena mé jednotky v boji.
  3. Nikdy se nad nikoho nepovyšuji ani před nikým neponižuji, vždy jednám upřímně.
  4. Vždy dodržuji pravidla hry a fair-play.
  5. Vždy se chovám slušně a čestně a to nejen na akcích, ale i v civilním životě.
  6. Akce mé jednotky mají přednost před jinými akcemi, bez souhlasu velitele se neúčastním jiných akcí .
  7. Vždy se snážím naučit a osvojit si nové dovednosti v co nejkratším čase.
  8. Pokud vím, že z nějakého důvodu se nemohu zúčastnit výcviku, včas se omluvím. Možnosti omluvit se z výcviku nezneužívám.
  9.  Jsem iniciativní, pokud vím o něčem, co pomůže zlepšit výcvik či vybavení, navrhnu to.
  10.  Jsem si plně vědom toho, že svým chováním a vystupováním a i znalostmi prezentuji nejen sebe, ale i svou jednotku a to nejen na akcích, ale i v civilním životě. Proto se budu vždy snažit nedělat ostudu sobě, své jednotce - kamarádům a nepošpinit tím čest jednotky, k níž patřím.